Den Kongelige Livgarde

Jonas Donbæk - Garder på Amalienborg
Vagt på Amalienborg d. 31 Marts 2013.

Fra 2012 til 2013 var jeg værnepligtig hos Den Kongelige Livgarde. Dette var en fantastisk tid hvor jeg udviklede mig ekstremt meget. Dette er muligvis en af de perioder i mit liv hvor jeg udviklede mig mest.

De første fire måneder bestod af basis grøn tjeneste på Den Kongelige Livgardes kaserne i Høvelte kaldet Garderkasernen. Denne træning involverer våben træning, fysisk aktivitet, kortlære, øvelser, uniformbestemmelser mm. De sidste fire måneder bestod af vagttjeneste som en del af Vagtkompagniet, hvor jeg var Garder Donbæk.

Her blev jeg fanget på et billede midt i en afløsning på en Amalienborg vagt. Jeg marcherer sammen med Garder R. Truelsen, der netop har været på vagt i et døgn. Jeg marcherer rundt med hans afløsning, og step by step får vi sat mine Gardere på vagt og samlet Garderne fra 1. vagthold sammen, så Garder R. Truelsen kan komme hjem og holde fri med sine drenge. I øvrigt blev Garder R. Truelsen senere i Vagttjenesten honoreret med Dronningens Ur for en fantastisk indsats med livreddende førstehjælp til en ældre herre, der faldt om i nærheden af Amalienborg Slotsplads.

I mellem den grønne tjeneste og vagttjenesten skulle Rex turen gennemføres, der er 5 dages hårde og svære øvelser, der skal markere de 4 måneders forudgående træning, hvor alle færdigheder skal bevises, således man kan kalde sig Garder.  Dette lærer man som person utroligt meget af.

Efter denne øvelse overgik vi til Vagtkompagniet hvor vi blev taget godt i mod af de vagtgående befalingsmænd og officerer. De lærte os op på fineste vis i eksercits, så samtlige bevægelser i løbet af et vagtskifte eller anden offentlig fremtiden blev gjort 100% korrekt.

Som en del af tjenesten i Vagtkompagniet fik nogle få fra hvert vagthold tjanen som “Post for Gevær” også forkortet PFG. Dette er den Garder på vagten, der har det overordnede ansvar. Denne arbejdsopgave og titel gives for det meste til Gardere, der kan håndtere ansvar og pres på en måde, hvor hovedet konstant skal holdes koldt og klart uanset tidspunkt. Dette ansvar tog jeg i mod med ret ryg og gjorde det bedste jeg kunne. På vagter på Amalienborg betød dette at jeg skulle holde overblik over andre Gardere på slotspladsen for at sikre vagten forløb som den skulle, det var ligeledes også min opgave at vurdere niveauet af henvendelser og om Vagtkommandøren skulle underrettes i specielle situationer.

Fokus er en af de vigtigste kompetencer at besidde som Garder. Fokusere på vagten og hvad der måtte ske på vagten.

I min tid i Vagtkompagniet nåede jeg i alt at have 26 vagter på Amalienborg, hvilket var helt fantastisk. Hvis jeg nogensinde fik tilbuddet om at tage én vagt (tænkt eksempel, da dette aldrig vil ske.) så vil jeg sige ja på stedet.

I min tid i Den Kongelige Livgarde lærte jeg meget om mig selv. Læring på det personlige plan om at rette ryggen når det hele er hårdt, svært og ser sort ud. Så tager vi os sammen og fortsætter, fortsætter som et hold. Det har gjort mig til den teamplayer, som jeg er i dag. Som team fuldfører vi kun hvis alle kommer igennem, det gælder ikke om at komme først i et team.

Dette var en af de mere specielle arbejdsopgaver, som jeg deltog i. Den Kongelige Livgarde er meget andet end vagter på Amalienborg. På billedet ser du et gruppe fra Den Kongelige Livgarden inklusiv vores Oversergent. Til højre i billedet ser du en gruppe US Marines, der deltog i en parade. Paraden blev holdt i anledning af USA skulle have indsat ny ambassadør i Danmark, dette blev Rufus Gifford.
Dette fantastiske billede blev taget af Thomas Ravn, der med sin kone (min kusine) besøgte mig på en vagt på Amalienborg. Jeg marcherer rundt med min afløsning på pladsen for at indsamle de forskellige poster, hvorefter vi skal ind og holde pause i nogle timer.
Dette billede blev taget samtidig med jeg var ved at give befalingen “GEVÆR VEEEED FOD!” for at udskifte en vagtpost under en vagt på Amalienborg.
Her ses min gruppe og jeg under en afløsning på en vagt på Amalienborg. Det næste der vil ske i denne situation er at jeg vil give kommandoen til at Garderne skal tage geværet ned til foden, således den korrekte Garder kan afløse den nuværende vagtpost.
Dette selfie er taget på en af de uendeligt mange togture hjem til Jylland under Vagtperioden. Naturligvis korrekt påklædt i M69, der er udgangsuniformen hos Den Kongelige Livgarde.

Billeder fra Livgarden på Instagram

Jeg tog en masse billeder i min tid derinde og uploadede på Instagram. Disse billeder kan du se herunder 🙂